Meer ruimte voor lokale initiatieven in Breda! Een oproep!

door Derk Hueting
Hits: 4147

Energiek, duurzaam en lokaal
Een paar maanden geleden organiseerde Groen Links Breda bij ONS (daar kun je lekker eten trouwens tegen een zeer schappelijke prijs!) in Geeren-Zuid de conferentie 'Energiek, duurzaam en lokaal', met als ondertitel 'Breda in Beweging'. Tientallen lokale initiatieven kwamen er op af en deelden inspiratie, ervaringen en contacten.

BRAAK, Tientjes, BRES, Breda DuurSaam, Buurkracht, ze waren er allemaal. Allemaal initiatieven van onderop, soms helemaal opgezet door vrijwilligers, soms samen met ondernemers of maatschappelijke organisaties. En vanuit verschillende drijfveren: de stad duurzamer maken, braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen zinvol benutten, vrijwillige zorg organiseren, lokale voedselproductie opzetten, enz, enz.
Een ander soort lokale overheid!
Een maand later zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt een nieuw college gevormd. Het coalitie akkoord belooft ons 'een grote mate van verbondenheid tussen en met inwoners met een open, warme en transparantie bestuursstijl'. Tijdens het formatieproces is door de onderhandelaars een serie 'gesprekken met de stad' gevoerd, onder andere met een aantal burgerinitiatieven. Het heeft geleid tot een coalitieakkoord waarin een behoorlijke uitdaging wordt geformuleerd: '........ Steeds meer bewoners nemen zelf het heft in handen om iets in hun buurt/stad te doen. Steeds minder wachten ze af tot de overheid iets komt doen, zie de vele initiatieven op het gebied van stadslandbouw, de wijkdeals en bewonerscoöperaties die zelf investeren in de opwekking van duurzame energie. Zo'n samenleving vraagt om een ander soort overheid: een flexibele overheid, die naast en achter de mensen gaat staan. Een overheid die bewoners en het maatschappelijk middenveld stimuleert ...........' Dat belooft wat!
De komende maanden zal het nieuwe bestuur van de stad bovenstaande moeten vertalen in concreet beleid en actie. De gemeenteraad heeft een rol om te toetsen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ook vanuit de ambtelijke organisatie is men druk bezig om handen en voeten te geven aan 'een ander soort overheid'.

100 x 100
Intussen ben ik samen (samen met Anja Wassing) 100 x 100 correspondent geworden voor Breda. 100 x 100 is een landelijk initiatieven waarbij lokale correspondenten hun gemeenteraden volgen, prikkelen, stimuleren om het maatschappelijk initiatief actief te ondersteunen. We doen dat tot en met de vaststelling van de gemeentebegroting eind 2014. We brengen aan 100 x 100 rapport uit hoe Breda hier mee omgaat en landelijk worden alle ervaringen gebundeld. Kijk maar een op de site van 100 x 100.

Oproep
Wil je aan mij als lokale 100 x 100 correspondent iets kwijt (een ervaring, wens, verlangen, tip, enz.) over jouw initiatief in relatie tot de lokale overheid, laat het weten in een reactie op deze blog. Wij kijken dan hoe we het mee kunnen nemen in ons correspondentschap!

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Reacties