Verslag van een Bredase 100x100 correspondent

door Derk Hueting
Hits: 2864

Afgelopen maanden hebben ruim 100 correspondenten 65 nieuwe gemeenteraden gevolgd (zie www.100x100.nl): hoe gaan de nieuwe gemeenteraden om met maatschappelijk initiatief? Speelt het netwerk van actieve burgers en sociale ondernemers een rol in het programma van het college? En (waar) zien we de energieke samenleving terug in de gemeentebegroting en de plannen voor de komende periode? Ik heb meegedaan als correspondent in Breda. In dit blog een impressie van mijn ‘correspondentschap’.

 

Breda is al langer bezig met het vraagstuk hoe om te gaan met de energieke samenleving. In het collegeprogramma van dit voorjaar werd door de nieuwe coalitie aangegeven dat het nieuwe bestuur op een andere manier om wil gaan met initiatieven uit de samenleving (meer open, luisterend, faciliterend). 

Wat ik positief vind is dat de gemeenteraad serieus werkt maakt van het issue, onder ander door een speciale commissie in te stellen en het initiatief te nemen voor een bijeenkomst op 18 oktober jl. in de oude FAAM fabriek. Daar waren 50 Bredanaars die hebben meegedacht over de doe-democratie. Interessant aspect: de raadscommissie maakte mee wat de initiatieven ook ervaren: dat er soms onverwachte obstakels opdoemen. De wethouder moest er aan te pas komen om te voorkomen dat de bijeenkomst niet door kon gaan; het bestemmingsplan dreigde namelijk eerst gewijzigd te moeten worden om toestemming te krijgen voor de bijeenkomst in de oude inpakafdeling van FAAM (ja, zo bizar is het soms!).  

Ik heb inmiddels een paar keer meegemaakt dat burgerinitiatieven op de een of andere manier de gemeente nodig hebben omdat ze grond, een vergunning, oid nodig hebben. Ondanks alle morele steun van bestuur en raad (mooie initiatieven, hier heeft de stad iets aan!) kost het verschrikkelijk veel tijd om alle barrières die daarna opdoemen te slechten. Je moet echt regelmatig boos bij de wethouder op de stoep staan om dingen voor elkaar te krijgen en dan nog blijken er allerlei administratieve en wettelijke procedures en regels te zijn die niet zijn toegesneden op dergelijke initiatieven en die de ontwikkeling hopeloos belemmeren. Deze barrières zorgen ervoor dat de energie uit de initiatieven wordt geknepen waardoor ze doodbloeden, op een enkele na die de energie kunnen opbrengen om te blijven gaan!

Mijn beeld van de gemeente is genuanceerd. Ik zie dat er pogingen worden gedaan om burger initiatieven op waarde te schatten en te faciliteren waar het kan. Bestuurlijk en in de raad worden uitspraken gedaan die positief stemmen, maar het is nog een zoektocht hoe vorm en inhoud te geven aan de gedachten om als gemeente een andere rol te spelen. Dat vraagt een enorme cultuuromslag. De eerste stappen daartoe zijn gezet, maar de weg is nog lang. In woorden is Breda vooruitstrevend, in daden moet zij dat nog (veel) meer worden!

Ik zie een (langzaam groeiende) groep ambtenaren die enthousiast probeert de doe-democratie mee vorm te geven. Zij dreigen regelmatig gemangeld te worden tussen interne belangen en instituties. Mooiste uitspraak van een ambtenaar: mijn werk is er zoveel leuker op geworden sinds jullie (burgers) je ermee zijn gaan bemoeien. Dit geeft volgens mij aan dat de transitie op gang komt door vanuit alle hoeken (raad, college, ambtenaren, burgers (jong en oud), ondernemers, onderwijs, enz.) druk te zetten en mensen met eenzelfde visie regelmatig bij elkaar te brengen en kennis en ervaringen uitwisselen, los van het feit of ze nu burger, raadslid, ambtenaar, enz. zijn.

En ik zie dat een groot deel van het ambtelijk apparaat muurvast zit in bestaande structuren, protocollen, risicomijdend gedrag vertoond enz. De power van de vernieuwende ambtenaar is echter groot en samen met de burgerkracht gaat het uiteindelijk lukken om de kanteling te realiseren.

Ik sluit me aan bij de uitspraak van Jan Rotmans tijdens de Warandelezing:  ‘We hebben geen terugtredende overheid nodig, maar een andere overheid die de transitie gaat faciliteren en mede gaat vormgeven!’

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Reacties