Breda en de Circulaire Economie

door Derk Hueting
Hits: 3956

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Breda zijn in volle gang. Het economische beleid staat daarbij ook op de agenda. Daarom nu een warm pleidooi voor het stimuleren van de circulaire economie.  Niet alleen vanuit een duurzaamheidsperspectief, maar vooral om economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat te stimuleren. Er is zo veel mogelijk als we vol inzetten op de circulaire economie! En een actieve lokale overheid (die in 2044 energieneutraal wil zijn!) kan daarbij helpen.

Wat en waarom van de circulaire economie.

Om te beginnen: wat is eigenlijk een circulaire economie? In een Circulaire Economie gaan grondstoffen in kringlopen door het systeem. Dat is fundamenteel anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden gedolven en verwerkt tot producten die aan het einde van de levensduur worden vernietigd. Het lineaire  systeem bestaat al sinds de industriële revolutie en gaat er van uit dat er altijd voldoende grondstoffen aanwezig zijn en het ecologische systeem het ‘afval’ (naar lucht, water en bodem) kan opnemen.

Door de combinatie van een groeiende wereldbevolking en groeiend welvaartsniveau neemt de consumptie exponentieel toe. Naar verwachting zijn er in 2030 3 miljard meer middenklasse consumenten dan vandaag, die allemaal een auto, TV en laptop willen. Vullen we die vraag lineair in dan loopt het systeem vast. Nu al verbruiken we jaarlijks anderhalf keer zoveel grondstoffen, schone lucht, water, etc. als de aarde kan produceren.

7aa704edb446ec742d6bb14939f93e13 large 

 

Toevallig is het vandaag, 13 augustus, World Overshoot Day 2015, de dag waarop we alles wat de aarde in een jaar produceert, hebben opgemaakt! De rest van het jaar teren we dus in op de reserves. Vorig jaar was Overshoot Day 6 dagen later, in 1981 was het nog 14 december! Met andere woorden, we gaan nog steeds hard de verkeerde kant uit!

Veel van de huidige duurzaamheids-initiatieven concentreren zich op het optimaliseren van het huidige systeem. De circulaire economie vraagt om een systeem-transitie, een heel andere economie. In de Circulaire Economie zijn producten zo ontworpen dat componenten die verslijten makkelijk vervangen kunnen worden en producten die aan het einde van de levensduur raken gemakkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden. Op zo’n manier dat grondstoffen teruggevoerd worden naar het begin van de keten of als afbreekbare grondstof zonder schade terugvloeien in de natuur.

In de Circulaire Economie bezit een klant het eindproduct niet. De producent blijft eigenaar, de klant betaalt alleen voor het gebruik. De producent wordt zo gestimuleerd om de levensduur van producten te verlengen en zo te ontwerpen dat hij het product terug kan nemen en kan demonteren voor hergebruik.

Circulaire Economie in Breda en West Brabant

De transitie naar een circulaire economie biedt gouden kansen voor Breda en de regio. West Brabant zet in op de biobased industrie, maintenance en logistiek. Dat zijn bij uitstek elementen van een circulair economisch systeem.  In West Brabant zitten verhoudingsgewijs veel  MKB-bedrijven in de maakindustrie. Ook die hebben baat bij een overgang naar een circulaire economie.  Studies van onder andere de Ellen MacArthur Foundation laten zien dat er veel te winnen is bij een circulaire economie! Voor heel Nederland is becijfert dat de circulaire economie € 7,3 miljard kan opleveren en 54.000 extra banen. Een snel (en grof) rekensommetje leert dat dat voor  West Brabant € 30 miljoen en 2.000 banen betekent.

Hoe?

Wat kan een gemeente als Breda doen om die Circulaire Economie te stimuleren. Beginnen met voor de hand liggende zaken als het gemeentelijke inkoopbeleid 100% op circulaire leest schoeien en zo zelf het voorbeeld zijn. Het is goedkoper dan het huidige inkoopbeleid en makkelijk binnen 5 jaar te realiseren. En vooral aan de samenleving laten zien dat je het doet en wat je doet!

Daarnaast is de uitdaging de creativiteit die in de stad aanwezig is aan te wenden om de circulaire economie samen vorm te geven. We hebben top-hogescholen aan boord, we zijn de stad van de verbeelding en van de Jazz (dé muzieksoort van improvisatie en vernieuwing) en brengen ‘s-werelds beste DJ’s voort! Met burgers, bedrijven, onderwijs en overheid maken we de circulaire economie. Een krachtige lokale overheid stimuleert en faciliteert daarbij actief!   

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Reacties