Toen de vrede van Breda was getekend op 6 september 1667 werd de grote klok in de Onze Lieve vrouwentoren flink geluid.  De stad mocht weten dat er een belangrijke en feestelijke gebeurtenis plaatsvond.  De klok was gloednieuw en had de volgende inscriptie:

DIE TOT BREDA IN VREUCHT WIL LEVEN, DIE MOET DE VROUWEN DE OVERHANT GEVEN

Ik denk dat die spreuk ons iets te zeggen heeft. Namelijk dat we de vrouwelijke kwaliteit in de stad, maar ook in onze samenleving als geheel meer aandacht moeten geven. Breda wordt wel eens een luie dame genoemd. Het wordt tijd de vrouwelijk kant van de stad te activeren. Dat is essentieel voor de stad, essentieel voor de hele samenleving, essentieel voor meer vrede in de wereld.  Voor een deel gebeurt dat nu met het motto Breda brengt het samen! De vraag is dan: waarom is dat van belang en wat is dan die vrouwelijke kwaliteit?

In haar boek ‘De hele olifant in beeld’ beschrijft Marja de Vries op basis van oude wijsheid (van Maya’s, Inca’s en andere oude culturen) een aantal universele wetten, die we in onze huidige tijd vergeten zijn. Als we die wetten weer kennen en zouden toepassen, wordt het mogelijk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Want dat we uit balans zijn, behoeft wat mij betreft geen betoog.   

Een van die universele wetten is de Wet van Dynamische Balans.  Deze wet stelt dat alles is samengesteld uit paren van tegengestelde maar elkaar aanvullende krachten. Deze paren worden vaak aangeduid als het vrouwelijk en mannelijk principe of Yin en Yang. Het mannelijke principe (initiërend, manifesterend) is naar buiten gericht en  het vrouwelijke principe (creërend, vormend) naar binnen. Het vrouwelijke principe is niet alleen het tegengestelde aspect van het mannelijke principe, maar vormt tegelijkertijd de verbinding en integratie van de twee zodat ze samen een geheel vormen.

De vraag is vervolgens of er iets te zeggen is over hoe beide krachten zich tot elkaar verhouden. Als we naar de natuur kijken zien we één verhouding telkens terugkeren. We noemen hem de Gulden Snede. Kunstenaars gebruiken die verhouding al eeuwenlang. De Gulden Snede creëert harmonie vanwege de specifiek verhouding die zij weergeeft. Als je een lijnstuk zo in tweeën verdeeld dat de verhouding tussen het kleinste en het grootste precies gelijk is aan de verhouding tussen het grootste deel en het geheel, heb je de gulden snede te pakken. Die verhouding is het getal PHI (1,618…….). Als je er van uit gaat dat de natuurlijke beweging van energie de weg van de minste weerstand volgt, zodat het maximale resultaat wordt behaald met een minimum aan inspanning, dan geeft de Gulden Snede de verhouding aan tussen de mannelijke en vrouwelijke kracht om met de minste energie onze samenleving terug in balans te brengen. En omdat het vrouwelijke zoals gezegd niet alleen het tegengestelde is van het mannelijke maar tevens voor de verbinding en integratie zorgt, ligt het voor de hand aan te nemen dat de vrouwelijke energie PHI keer groter moet zijn om in balans te zijn.

Een mooi voorbeeld uit de natuur waarin de gulden snede is terug te vinden is de dennenappel.  De symmetrische vorm van de kegel is gebaseerd op twee tegengestelde spiraalbewegingen. En de asymmetrie is te ontdekken door te tellen hoeveel spiralen er de ene kant en hoeveel er de andere kant op bewegen. De verhouding is altijd 8 en 13! Deel die getallen en je hebt de Gulden Snede. Een zonnecentrale met spiegels in Spanje die is gebouwd in deze vorm levert 20% meer energie op dan een symmetrische.

dennenappel

 

Laten we nu eens aannemen dat dit verhaal waar is.  Wat is dan die vrouwelijke kwaliteit die we meer moeten inzetten?  Ik noem mijn top 3:

Mannelijk, yang  

Vrouwelijk, yin

Rationeel - logisch verstand - hoofd

Gevoelsmatig - intuïtief vermogen - hart

Zaken los van elkaar zien

Onderlinge verbanden zien, holistisch

Ik - ego - top down

Wij - collectief - bottom up

We zijn teveel doorgeschoten naar de mannelijke kant, we hebben de vrouwelijke kracht in deze tijd hard nodig om terug in balans te komen.  De oude spreuk op de klok verteld ons deze boodschap! En er is meer vrouwelijk kwaliteit nodig dan mannelijke. Dat verhaal vertelt de dennenappel ons!