Langs de A16 worden 28 windmolens gebouwd met een totaal vermogen van ruim 100 MW. DhUET is betrokken bij het vormgeven van participatie van omwonenden.

25% van het bouwrecht van de windmolens (en de opbrengsten ervan) komt in handen van de lokale gemeenschappan langs de A16. In Lokale Energie Agenda's worden met omwonenden plannen gemaakt om lokaal de energietransitie te versnellen. Samen voeren we die plannen. Uiteidelijk kan het hele gebied langs de A16 profiteren van deze aanpak. Lees hier meer over Energie A16