We moeten toe naar een kringloopeconomie,
waarin de draagkracht van de planeet het centrale uitgangspunt is
en waarin van iedereen wordt verwacht dat men zijn ecologische voetafdruk daaraan aanpast.

-Herman Wijffels-