In bijna alle sectoren in de samenleving (zorg, onderwijs, energievoorziening, bouw, financiële wereld, overheid, enz.) is een kanteling gaande. Oude structuren hebben hun werk gedaan, de complexiteit van de huidige tijd vraagt om een andere aanpak, een kanteling van ‘instituten en structuren’ naar ‘netwerken en stromen’. We zijn daarbij op zoek naar de menselijke maat en een circulaire, duurzame samenleving.

Dhuet biedt ‘kantelhulp’ aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Transities of kantelingen verlopen niet lineair, ze zijn niet te plannen en er is geen standaardrecept. Je moet ‘gewoon beginnen’ en 'vooruitstruikelen'. Dhuet kan het transitieproces voeden, inrichten en begeleiden, daarbij gebruik makend van concrete transitie ervaring en kennis van ondersteunende methoden zoals Theory U, Kernkwadranten, Deep Democracy, Integrale visie, Imagineering.