De burger neemt het voortouw. Overal ontstaan energiecooperaties, zorgcooperaties, buurtbedrijven. Overal zie je de overheid zoeken naar manieren om met deze nieuwe energie van burgers om te gaan. En op hun beurt zoeken burgers naar manieren om met de overheid om te gaan. Van beide kanten wordt met vallen en opstaan een andere manier van denken en doen ontwikkeld en zo ontstaat een nieuwe dynamiek in de lokale gemeenschap. DhUET is betrokken bij initatieven in de lokale  gemeenschap. Al werkende weg is kennis en ervaring opgedaan van deze nieuwe wegen die burger en overheid inslaan. Deze kennis deel ik graag met iedereen die zoekende is op dit terrein.