Het werken met toekomstbeelden is een energiek proces. Het geeft het positieve gevoel de toekomst mee te creëren (co-creëren). Uit onderzoek blijkt dat een samenleving of organisatie die een positief beeld heeft van de toekomst gestimuleerd wordt om in het heden creatiever te handelen.

Bij het creëren van toekomstbeelden ga je op zoek naar gemeenschappelijke waarden, doelen, ideeën en beelden. Dat creëert een saamhorigheid die cruciaal is om verandering te weeg te brengen. Samen nadenken over de toekomst, maakt die niet minder onzeker, maar geeft wel meer vertrouwen om te kunnen handelen vanuit een gemeenschappelijk perspectief. 

Een toekomstbeeld bestaat uit woorden en beelden. Woord en beeld hebben een verschillende uitwerking: woorden nodigen uit om beelden te vormen en beelden om een verhaal te creëren. Het toekomstbeeld, niet als utopie of blauwdruk maar als inspirerende stip op de horizon, blijkt zeer inspirerend te werken. Het toekomstbeeld vormt de inspiratiebron, die via backcasting omgezet wordt tot concrete actie in het hier en nu.