Samen handen en voeten geven aan duurzame ontwikkeling, daar loop ik warm voor. De laatste 10 jaar ligt het accent op de enegietransitie in de gebouwde omgeving. Of het nu gaat om het ontwerpen van een bewonersreis voor het verduurzamen van particulier woningbezit, het creëren van draagvlak voor grootschalige duurzame opwek, het ondersteunen van energie-coöperaties, het opleiden van energiecoaches of het helpen van gemeenten bij het vormgeven van de energietransitie, ik help graag mee visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar concreet handelingsperspectief op de korte termijn.

derkhueting

 

Na mijn opleiding Civiele Planologie aan de TU Delft ben ik de wereld van bodemonderzoek en de bodemsanering ingestapt, mede naar aanleiding van het ontdekken van de grootschalige bodemverontreiniging in Lekkerkerk (de woonplaats van mijn opa en oma) begin jaren '80. Daarna ben ik overgestapt naar advisering over afvalinzameling en –verwerking. Als onderzoeker, projectleider, afdelingshoofd en lid van het managementteam heb ik de ontwikkeling van een adviesbureau mede vormgegeven. Ik heb gewerkt als projectmanager en adjunct-directeur bij een semi-overheid die verantwoordelijk was voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval in Noord Brabant. Vanaf 2002 was ik werkzaam bij CE Delft, een milieu-onderzoeksbureau, als lid van het managementteam verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en als consultant op het gebied van duurzaam ontwikkelen. In 2009 ben ik gestart met DhUET naast mijn werkzaamheden voor CE Delft. Vanaf medio 2011 ben ik daar fulltime met veel plezier mee bezig.

In mijn werk ben ik geïnteresseerd in de drijfveren van mensen en hoe deze in te zetten voor duurzame ontwikkeling. Trainingen en ervaringen in oa. Theory U, Kernkwaliteiten, Appreciative Inquiry, Speaking Circles, Touching the Community Soul (Nijenrode University) hebben me veel inzicht gegeven in veranderprocessen en hoe die te initiëren en begeleiden.

Kern-Kwadranten-Trainer-logo