Dhuet ondersteunt bij het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving: wijkuitvoeringsplannen, het betrekken van burgers bij de energietransitie, het opzetten van energieloketten, enz.