De missie van Dhuet is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling via een integrale benadering. Het gaat daarbij om (1) de drijfveren, waarden en overtuigingen van individuele mensen, (2) het gedrag van individuen, om (3) de collectieve waarden en overtuigingen (cultuur) en (4) over de (sociale) structuren en het collectieve gedrag waarin de cultuur zich uit. Een integrale benadering stelt dat alleen als alle kwadranten duurzaam worden ontwikkeld, de verandering 'volhoudbaar' is.  De integrale benadering of ingetrale visie is ontikkeld door Ken Wilber. Lees hier een toelichting op het 4 kwadantenmodel van Wilber, waarvan hieronder een afbeelding.     

plaatje-hoe