De huidige manier van leven is niet volhoudbaar

In ons streven naar materiële groei putten we grondstoffen uit, tasten ecosystemen onomkeerbaar aan en maken misbruik van mensen overal in de wereld. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar: verandering van het klimaat, verdwijnen van oerbossen, economische crisis, steeds grotere verschillen tussen arm en rijk, een toename van conflicten in de wereld. Systemen (politiek, economisch, sociaal) en instituties lopen vast, de menselijke maat is zoek! 

Naar een wereld in balans

Er is een wereld mogelijk waarin we in balans leven met natuur en medemens. Een inspirerende wereld, verre van saai en donker. Een wereld waarin we grondstoffen niet uitputten, ons slimmer verplaatsen, energie van hernieuwbare bronnen betrekken, tijd en aandacht hebben voor onze innerlijke ontwikkeling en voor elkaar. Een wereld waar het materiële en niet-materiële meer in balans zijn, een wereld waarin ik en wij samenkomen, met meer mededogen en compassie. Een wereld waarin we op een andere manier zaken doen. Een volhoudbare wereld.

De kanteling is ingezet

Steeds meer mensen zien de huidige periode als een 'verandering van tijdperk' in plaats van een 'tijdperk van verandering'. We gaan onze economie, onze energievoorziening, onze hele samenleving op een andere manier inrichten. Die omslag zullen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, consumenten en burgers gezamenlijk vormgeven. Er is een nieuw soort leiderschap nodig, ook in de manier waarop wij leiding geven aan onszelf. De samenleving is aan het kantelen van 'instututen en structuren'  naar 'netwerken en stromen' op basis van de menselijke maat.