"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen".

Deze internationaal aanvaarde definitie komt uit het rapport "Our Common Future". Het werd in 1987 in opdracht van de Verenigde Naties opgesteld onder leiding van de toenmalig premier van Noorwegen Gro Harlem Brundtland, in een poging een globale aanpak te vinden voor de steeds zichtbaarder wordende wereldproblemen.

Duurzaam ontwikkelen gaat in de kern om respect voor de medemens hier en in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde. 

Duurzame ontwikkeling gaat ook over het verspreiden van welzijn, zowel hier als elders in de wereld. En duurzame ontwikkeling gaat over de toekomst, over het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.

Een duurzaam ontwikkelingsmodel slaagt er in om economische, ecologische en sociale doelstellingen met elkaar te verzoenen, op weg naar een 'volhoudbare' wereld.